51 ALEVİ OCAĞINDAN DEDELER TOKAT’TA BULUŞTU

15.10.2021
1825 kez Okunmuştur.

   CANLARIN MUHTEŞEM BULUŞMASI

,Tokat Hubyar Ocağı Evladı Ali Coşkun’un organize ettiği  büyük buluşma;   Tokat Dedeman Otel’de yapıldı.

  14 Ekim 2021 tarihinde   Tokat, Amasya , Sivas, Çorum , Samsun , Yozgat  ve Kırıkkale İlleri ‘’Alevi İnanç-Dede Ocakları Araştırma Projesi .’’  ile gerçekleştirilmek istenen hedefler detayları ile anlatıldı.

   Ali Coşkun ,’’  Yaklaşık 25 yıl önce başlayan bir akademik çalışma ile 51 Alevi Ocağının tarihçesi ve bu Ocakların faaliyetlerini ,tarihsel geçmişini, ritüellerin nasıl işlendiğini ,dualar, semahlar ,kıyafetler , görgülerin tamamı yazılı hale gelecek. Bu külliyat yaklaşık 55 ciltten oluşan müstesna bir kütüphane olacak. Bu sayede saha çalışmamız başlamış oldu. Alevilik konusun da  geniş kapsamlı bilgi almak isteyenler ve Alevi kültürünü öğrenmek isteyenler için  de son derece önemi olan bir projenin finaline çok yakınız.. Birlik ve beraberliğin , insan sevgisinin öne çıktığı bir dünyayı  el birliği ile ortaya koymak amacındayız. Aslında tüm ocaklar bir bütündür. Biz bunu vurgulamak isteriz. Bugün burada misafir olan Alevi Dedeleri ; yaklaşık 16 milyon Alevi’nin  yaklaşık yarısına Dedelik eden inanç önderlerinin bir buluşmasıdır. Bu mana da buluşmamız tarihi bir gündür. ‘’Dedi.

    Ali Coşkun’un konuşma metninin tamamı :

   Sayın protokol, değerli canlar, bugün bu güzel etkinliğe Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılarak onurlandıran kıymetli mihmanlar, sizleri horasan erenlerinin, Hoca Ahmed Yesevi’nin ve pir serçeşme hünkar Hacı Bektaş Veli’nin muhabbeti, ilmi ve irfanı ile selamlarım.

  Canlar cümleniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şeref verdiniz.

Bu buluşmanın, bu muhabbetin nasibini alıp buraya tokat ilimize teşrif edenlere daim erenler himmet eylesin.

Alevi-bektaşi düşünce sisteminin, Anadolu coğrafyasındaki yegane önderi Hünkar Hacı Bektaş Veli, Anadolu toprağında millet olarak varlığımızın en önemli tarihi mimarlarının başında gelmektedir. Alevi-bektaşi düşüncesi, 13. Yüzyılda Hacı Bektaş Veli’nin Horasan’dan Hoca Ahmed Yesevi Dergahı’ndan Anadolu’ya: gönderilmesiyle temellenmeye başlamıştır. Hacı Bektaş Veli, bu stratejik ve tarihsel misyonla binlerce kilometrelik yolu aşıp Sulucakarahöyük adlı bir köy- dergahını kurarak Alevi-bektaşi düşün-inanç sistemini Anadolu’ya yaymıştır.

Alevî ocakları, Alevî-Bektâşî ibadetinde imam makamında oturan dedelerin soyunu ifade eder. Dedelik kurumu yapısı gereği soy güden, soya tâbî olan bir kurumdur.

Ocak, Anadolu halk inançlarında büyük yer tutar. Bunun eski Türk gelenekleri ile bağlantılı olduğu da güçlü bir görüştür. Ocak kültü, ateş kültü ile birlikte değerlendirilir. Ocak, sözcüğü eski metinlerde ve daha sonraları “soy ve sülale” anlamında da kullanılagelmiştir. Bizim burada ele alacağımız ve “Ocak” olarak nitelendirilen terimle anlatılmak istenen Alevilerde dinsel hizmetleri gören Dedelerin aileleridir. Her Dede ailesi bir Ocağa dahildir.

Ocaklar birbirine bağlı olup ” el ele el hakkâ” düsturu ile yolu sürdürürler.

    işte bugün burada Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı hareketini başlattığı ( Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyorum. Mekanı cennet olsun); Samsun, Amasya , Tokat, Sivas, Çorum , Yozgat Kırıkkale illerinden  51 Alevi-Bektaşi Ocağından teşrif ederek bizleri onurlandıran siz değerli ocak mensubu dedelerimiz, analarımız, hünkarın o aydınlık ışığı üzere kurulmuş her biri  birer  insanlık okulu olan ocakların  mensupları…                                Sizler, Hünkarımıza Horasan’da Hoca Ahmed Yesevi Dergahı’nda verilen irşat-iskan ve  medeniyet  görevinin asli temsilcisi horasan erenlerinin torunlarısınız.

Sizler Anadolu’da hünkarımızın dilinden tüm Anadolu’ya bereket olarak dağılan “artsın eksilmesin, taşsın dökülmesin” duasının aşıkları ve takipçilerisiniz.

Sizler “çalışmadan geçinenler bizden değildir” diyen Hacı Bektaş Veli’nin himmetiyle ocak kurmuş olan Hubyar Sultan, Keçeci Baba, Kul Himmet, Eraslan Sultan, Er Mahmud Dede, Aziz Baba, Şıh Yakup,  Bostankulu,  Hüsam Dede, Ali Pir Civan, Mehmet Dede, Piri Baba, Sarı İsmail, Pir Budak, Gülerli, Pir Sultan, Ali Baba, Seyyid Ahmedi Kebir, Seyyid Erkonaş, Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli), Nebioğlu, Sultan Samut  gibi daha ismini burada zikredemediğim dedelerimizin uluların kurdukları ocakların

Üryan Hızır Ocağı, Seyyid Battal Gazi Ocağı, Koçu Baba Ocağı, Dedemoğlu Ocağı, Saburoğlu Ocağı, Hıdır Abdal Ocağı, Yalıncak Sultan Ocağı, Şah İbrahim Veli Ocağı, Tozluoğlu Ocağı, Yağmuroğlu Ocağı, Şıh Çoban Ocağı, Hasan Dede Ocağı, Dede Garkın Ocağı, Sinanoğlu Ocağı, Gülerli Ocağı, Zayıf Yusuf Halife Ocağı, Hatayi Ocağı, Hasan Bali Ocağı, Pircanoğlu Ocağı, Çalapverdi Ocağı, Kesikbaş Ocağı, Nesimi Ocağı, Kaimoğlu Ocağı, Kalkancı Ocağı, Koçu Baba Ocağı , Hacı Turabi Ocağı, Sarı Mecnun Ocağı , Şah Kerim Ocağı , Şah Kalender Ocağ, Söylemez Ocağı ( ismini zikredemediğim atladığım varsa kusuruma bakmayın.) sayısı yaklaşık 51’i bulan tokat, amasya, çorum, yozgat, samsun, sivas ve kırıkkale illerindeki alevi inanç-dede ocaklarının mümtaz ve asil mensuplarısınız.

Şahsım da sizlerin içinden bir canım. Ecdadım Hubyar devletli. horasan erenlerinin bir ulu mensubu olan Hubyar Sultan’ın bir torunu olarak bugün burada tüm dünyasal sıfat ve makamlardan sıyrılarak bir can olarak yer almaktan sonsuz mutluluk duymaktayım. Çok değerli ocak mensubu canlar, şahsım yaklaşık 25 yıldan bugüne mensubu olduğum Hubyar Sultan Ocağı üzerine bir detaylı bilimsel-akademik çalışmanın yapılarak yazılı ve sözlü kaynaklarının ortaya konulmasını ve de sonunda ciltlerce bir külliyatı yayınlamayı amaç edinmiş bir kardeşinizim. Bu bağlamda gerek yazılı gerekse sözlü olarak ocağım ile ilgili son derece önemli bilgileri toparlamayı bu 25 yıllık süreçte Yüce Allah bize nasip etti. Sonrasında gördüm ki yolumuzun tabiri ile el ele el hakka, er erden ayrılmaz. bizlerin memleketi olan Tokat, Amasya, Sivas, Çorum, Yozgat, Samsun Ve Kırıkkale illeri yüzlerce yıldan bugüne alevi inancının en önemli merkezlerinin başında gelmekte. bu çerçevesini çizdiğim illerde yaklaşık 1450 alevi-bektaşi köyü ve 51 alevi ocağı yüzlerce yıldan beri inançsal varlığını sürdürmekte. Bu zengin tarihe ve asil varlığa şahsım kayıtsız kalamazdım. ve bu geniş coğrafyada  sadece Hubyar ocağını değil bu 51 ocağın tümünün ve 1450 alevi yerleşimin tamamının tarihi ortaya konulsun istedim. Bu benim ecdadıma ve bağlı olduğum pirim Hacı Bektaş Veli’ye ve asil yolumuza karşı zerre misali bir duyarlılığım ve hizmetim olabilirdi. bu bağlamda sizler de hatırlayacaksınız geçen yıl yaz aylarında yine ilimiz Tokat’ta bu mekanda sizlerin teşrifi ile bu projenin başlangıç istişaresini yapmak üzere bir araya gelmiştik.  O toplantıda hep birlikte aldığımız karar bu önemli ve öncelikli hizmeti bir an önce başlatmak olmuştu. Şükürler olsun işte bugün bu güzel hizmetin başlangıcını yapmak üzere bir araya geldik. Bir çoğunuz ile başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde kış döneminde de yine bir araya gelerek onlarca toplantılar ve değerlendirmeler yaptık. ve bugün burada ocaklar ve erenler diyarı memleketim Tokat’ta sizlerle Tokat, Amasya, Çorum, Yozgat, Sivas, Samsun Ve Kırıkkale illerindeki 51 alevi inanç-dede ocağının bilimsel-akademik araştırma projesini başlatıyoruz. bu çalışma yaklaşık 4 yıl sürecek ve sonunda 51 ocakla ilgili sayısı 250 cildi bulan bir kütüphane oluşturacağız.

Yüce hak ve de yolumuzun yüce erenleri şimdiden bu tarihi çalışmayı hayırlı kılsın. Tarihsel süreç içerisinde alevi ocaklar tarihi ile ilgili bir ilki yerine getiriyoruz inşallah. Bu boyutta ve detayda bir bilimsel çalışma henüz konu üzerine bilim dünyası tarafından ortaya konulamadı. Rabbim bizlere inşallah bunu nasip kılacak.

Cümlenizi tekrar saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarken, bu süreç içerisinde tekrar tekrar bir araya gelerek çok güzel meclisler ve muhabbetler kuracağız. Erenlerin himmeti hepimizin üzerinde olsun.

Soyumuz soysun, boyumuz boysun, ocağımız yansın, çıragımız aydınlık olsun..

Hak Muhammet Ali Yardımcınız  Hızır yoldaşınız olsun canlar.

  • Etiketler :
  • -
FACEBOOK YORUMLARI
Eklenme Tarihi : 15.10.2021
Güncelleme Tarihi : 16.10.2021